Aanmelden

 
Wij zijn blij met alle belangstelling voor onze school. Bij elke aanmelding willen wij graag persoonlijk met de ouders en het kind kennismaken. Hiervoor kunt u een afspraak voor een kennismakingsgesprek maken.

Tijdens dit  gesprek krijgt u een rondleiding door de school, licht de directie de schoolgids toe en heeft u de gelegenheid om vragen te stellen. Hierna ontvangt u een aanmeldingsformulier.
De directie oordeelt of wij een goed onderwijsproduct aan uw kind kunnen aanbieden. Het is altijd prettig als ouders een weloverwogen keuze maken ten behoeve van het onderwijs van hun kind.  

Bij de aanmelding kan gevraagd worden om één van de volgende documenten in te zien: 
* paspoort/identiteitskaart (géén zorgpas) van uw kind,
* een kopie van een door de overheid uitgegeven document met burgerservicenummer, achternaam, voorletters, geboortedatum en geslacht.