Basisschool Wilakkers

Nieuws

11-07--2019
Start nieuwe kleuters en Kleuterintro:


Ouders van aangemelde kleuters die over enkele maanden 4 jaar worden, ontvangen een uitnodiging voor de Kleuterintro op vrijdagochtend 1 november 2019 van 09.00 tot 10.00 uur.   
U krijgt dan praktische informatie en we maken u wegwijs op school. Deze bijeenkomst is bedoeld voor u alleen als ouder. Vanwege het informatieve karakter is het niet de bedoeling dat uw kind en of broertjes/zusjes hierbij aanwezig zijn.
U kunt tevens kennis maken met andere ouders/verzorgers van kinderen die  in dezelfde periode  starten.

01-07-2019
Afscheid collega's

                       
Het schooljaar is bijna ten einde. Voor een aantal leerkrachten zullen het ook de laatste werkdagen op de Wilakkers zijn. We nemen de komende week afscheid van een aantal collega's die we vast flink gaan missen! 
Ten eerste is daar juf Judith. Juf Judith gaat een nieuwe uitdaging aan op basisschool 'de Boschuil' in Eindhoven. Na vele fijne jaren op 'de Wilakkers' kwam deze kans voorbij en deze grijpt ze aan, vanaf het nieuwe schooljaar. We zullen haar kennis en kunde gaan missen en wensen haar heel veel werkplezier toe op haar nieuwe werkplek. Bedankt Judith!
Ook juf Tamara zal in het komende schooljaar niet meer op onze school werken, omdat ze mag gaan genieten van haar pensioen. Na vele jaren voor de klas te hebben gestaan, is het nu mooi geweest. Juf Tamara, hartelijk dank en geniet er van!
Meneer Rik gaat in het nieuwe jaar de laatste toets voor het PABO-diploma halen en naar alle waarschijnlijkheid wat dichter bij huis aan het werk. Wij wensen meester Rik heel veel succes toe en hopen hem, wie weet, toch nog eens op de Wilakkers aan het werk te zien! 
Geen leerkracht maar wel een belangrijke persoon op onze school is juf Thea. Na 22 jaar trouwe dienst als conciërge en gastvrouw van de school, gaat ze nu dan toch echt genieten van haar pensioen. Hopelijk gaat het met haar gezondheid weer wat beter, zodat ze kan gaan genieten van haar vrije tijd. We wensen je een hele fijne tijd toe Thea!
 
29-03-2019
Microbits.Meneer  Frank, meneer Rob en juf Britte (niet op de foto) volgen een cursus "Microbits". Deze cursus is een van de trainingen die leerkrachten (gaan) volgen in het kader van leren programmeren door kinderen. We willen dit in de toekomst bij de Wilakkers op de kaart zetten. 
Groep 7 is de eerste groep waarmee gestart wordt. Van NXP hebben we 20 microbits (kleine microprocessoren) gekregen, die ingezet gaan worden. 22-03-2019
Het Circus komt er aan bij de kleuters.
Op woensdag 10 april en donderdag 11 april komt het circus in onze school.
Een heel bijzonder kindercircus! De leerlingen van de kleutergroepen zijn al in opleiding voor acrobaat, dompteur, clown, etc.
De ouders hebben ook een belangrijke rol, namelijk publiek!
Dit alles onder de begeleiding van "Clown Archibald".
De ouders worden door de leerkracht geinformeerd, over de kaartverkoop.


12-03-2019
Groepen 7 doen mee aan de E-waste Race. 

Iedereen kent het wel, je hebt nog wat oude elektronica rondslingeren. Een oud telefoontje, kapotte dvd-speler of wekker bijvoorbeeld. Toch schiet het er iedere keer weer bij in om deze elektronische apparaten, ook wel e-waste genoemd, weg te brengen.

De E-waste Race is een wedstrijd tussen scholen in een regio om zoveel mogelijk elektronisch afval bij mensen uit de buurt op te halen. Tijdens een E-waste Race kunnen buurtbewoners hun rondslingerende elektronisch afval aanmelden op deze website. Scholieren en buurtbewoners maken dan een afspraak om het afval thuis op te laten halen. De school scoort hier punten mee die op deze site worden bijgehouden. Na vier weken wordt de winnaar bekend die een toffe schoolreis wint. Zo maakt de E-waste race het inzamelen van elektronisch afval leuk, leerzaam en gemakkelijk!
De leerlingen van groep 7 doen dit jaar mee. Er zijn al heel wat spullen verzameld in de grote containers in de hal. Tot 6 april kunt u uw electronisch afval inleveren.
Inmiddels heeft Studio040 een te gek filmpje gemaakt. De Wilakkers loopt nl. ver op kop in de race. Kijk maar eens!
 
 


22-01-2019
Gespreksavond Visie Basisschool De Wilakkers.

Op maandagavond 21 januari waren zo'n 40 ouders, OR en MR en het team van De Wilakkers bij elkaar gekomen om van gedachte te wisselen over thema's als internationalisering, milieu, gezondheid, creativiteit, techniek, sport en beweging.
Allereerst werd gekeken waarom ouders in het verleden voor De Wilakkers gekozen hadden, het zogenaamde DNA van de school. Vervolgens mocht iedereen aangeven wat zijn/haar droomschool is. Daarna werd bekeken wat er bij De Wilakkers nodig is of moet veranderen om dit ideaal te verwezenlijken.
Punten die er uit sprongen waren: sociale veiligheid, aandacht voor de Engelse taal, duurzaamheid, creativiteitsontwikkeling en ict-vaardigheden.
Met deze inbreng en die van het team, de leerlingen, de OR en de MR, willen wij de visie van De Wilakkers uiteindelijk gaan beschrijven en naar een concrete invulling ervan toewerken.
Een en ander zal in ons meerjarenplan opgenomen worden.
          
                         
 

21-01-2019
Kunstmaand!

Dit jaar is het thema:  'ARCHITECTUUR'. 
 
Op woensdag 23 januari starten we met dit thema middels een introductieles. In de twee weken daarna zullen op donderdagmiddagen workshops plaats gaan vinden. Kinderen kunnen kiezen uit het bouwen van bruggen tot het maken van een moodboard of maquette. Voor elke leeftijd is een passende activiteit bedacht rondom het thema "architectuur". Er wordt klasoverstijgend gewerkt. Ouders kunnen tussen 31 januari en 13 februari binnenlopen en de resultaten bewonderen. De kinderen weten zelf te vertellen waar u in de school moet zijn. 
    
 


15-01-2019
Opbrengst Kerstactie:


De Wilakkers kiest elk jaar een goed doel waaraan tijdens de kerstperiode aandacht wordt besteed. Dit jaar is de keuze gegaan naar "Het Vergeten Kind".  Deze stichting  ondersteunt kwetsbare kinderen, die uit gezinnen komen met meervoudige problematiek. "Het Vergeten Kind" organiseert activiteiten en evenementen die een directe positieve invloed hebben op het leven van deze kinderen. Daarnaast richten zij zich ook op duurzame, structurele verbetering van hun situatie. 
Alle ouders en kinderen van de Wilakkers hebben in totaal een heel mooi bedrag van  € 1004,12 bij elkaar gebracht met de verkoop van alle kerstknutsels. Een prachtig resultaat!
 
     
 
11-12-2018
Duurzaam op de Wilakkers:

Zoals u wellicht weet, liggen er zonnepanelen op het dak van de school en is er vorig jaar een nieuwe pui in het trappenhuis geplaatst (isolatie). Sinds afgelopen week staan er in elk klaslokaal 3 gloednieuwe afvalbakken voor papier, restafval en plastic. Zo leren de kinderen hoe ze zelf een steentje bij kunnen dragen aan een beter milieu.  

06-12-2018
Sinterklaas op bezoek bij de Wilakkers:

Ook dit jaar was het weer groot feest op de Wilakkers.
De Sint kwam samen met zijn makkers.
Hij bracht een bezoekje aan de klassen. 
Waar hij de leerkrachten en de kinderen kwam verrassen. 
Zij strooide daar allerlei lekkers in het rond.
De kinderen vingen alles op met hun handen en hun mond. 
Intussen zijn alle versieringen weggehaald en ververst.
En zijn we helemaal klaar voor de kerst.
De gemaakte foto's zijn digitaal.
Bekijk ze maar snel op het Ouderportaal.
  

03-12-2018
Ouderportaal gelanceerd:

De Wilakkers is met het BasisOnline Ouderportaal gestart, waarmee we de communicatie met de ouders verder willen versterken. Via dit portaal worden o.a. de oudergesprekken gepland, de absenties doorgegeven en korte berichten verstuurd tussen leerkracht en ouders. Tevens vindt u hier ook het laatste nieuws en de jaarplanning. Inmiddels heeft u de nodige informatie over gekregen en ook de inlogcodes zijn verstrekt. De Wilakkers-app is vanaf december niet meer te gebruiken; voortaan kunt u gebruik maken van het ouderportaal.

Mocht u onverhoopt nog niet in staat zijn geweest om de inlog te activeren en het ouderportaal op uw telefoon, tablet of pc te installeren, dan vragen wij u dit alsnog te doen. 

 
14-11-2018
Open podium
 
Dit jaar zullen alle klassen weer een Open Podium verzorgen.
Het Open Podium start om 13.45u en duurt tot 14.30u
Data: 
  • 18 januari: groep 3
  • 8 februari: groep KB en KC
  • 22 maart: groep 8
  • 29 maart: groep 5
  • 5 april: groep 7
  • 12 april: groep 6

Informatie voor nieuwe ouders

Wilt u extra informatie? Klik op onderstaande links voor meer informatie over hoe u uw kind bij onze school kunt aanmelden.
Daarnaast kunt u als bestaande ouder direct naar het ouderportaal.
We hebben ook een nieuwsbrief ter beschikking welke spoedig aan onderstaande knop zal worden toegevoegd.