Basisschool Wilakkers

HuiswerkbeleidInleiding
Huiswerk levert een bijdrage aan de vergroting van de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen. Daarin kunnen ouders ook hun rol spelen als pedagogische partners. Kinderen hebben er baat bij als ouders belangstelling tonen  voor het huiswerk, niet alleen als het tegenzit, maar ook als het goed gaat. Zorg bij het overhoren voor een positieve grondhouding, daar krijgt uw kind zelfvertrouwen van. Dwang uitoefenen werkt contraproductief. Neem contact op met de leerkracht als u signaleert dat uw kind steeds alles uitstelt en niet gemotiveerd is.
Op onze school onderscheiden wij twee soorten huiswerk:
 • Structureel huiswerk.
 • Oefenwerk.
Structureel huiswerk:
De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 krijgen huiswerk als voorbereiding op het huiswerk maken in het voortgezet onderwijs.
Voor een probleemloze overgang spelen werkhouding, eigen motivatie en plichtsbesef een grote rol.
Het huiswerk heeft daarmee de volgende functies:
 • Leren plannen en zelfstandig leren.
 • Oefenen van behandelde stof.
 • Toepassen van kennis en vaardigheden.
 • Vanaf groep 7 het leren hanteren van een agenda en daardoor het plannen van leerstof.
 • Er is van groep 5 tot en met 8 een opbouw wat betreft tijdsinvestering, moeilijkheid en mate van zelfsturing.
  Structureel huiswerk
Groep 5 Leren voor toetsen wereldoriëntatie/voorbereiden spreekbeurt.
Groep 6 Leren voor toetsen wereldoriëntatie
Voorbereiden spreekbeurt en presentatie.
Groep 7 Leren voor toetsen wereldoriëntatie en Engels.
Voorbereiden spreekbeurt, nieuwskring .
Wekelijks huiswerk rekenen of taal.
Groep 8 Leren voor toetsen wereldoriëntatie en Engels .Iedere 3 weken.
Wekelijks:
10 redactiesommen.
2 blz. taal(werkwoordspelling, spelling en woordenschat)
20 spellingwoordjes.
Oefenwerk:
De leerlingen van groep 4-8 krijgen, indien nodig, oefenwerk mee als ondersteuning van het leerproces op school.
Het oefenwerk heeft de volgende functies;
 • Extra oefenen van behandelde leerstof als blijkt dat een of meer leerlingen dit nodig hebben.
 • Voorbereiden van nieuwe opdrachten(bijvoorbeeld thuis voorbereiden van spreekbeurten, boekbespreking, etc.)
Leren wereldoriëntatie:
 • Vanaf groep 5 leren de leerlingen thuis voor toetsen natuniek, aardrijkskunde en geschiedenis.
 • Maximaal 1 leertoets per week.
Afspraken  spreekbeurten, nieuwskring en keuzewerk:
 • In de klas wordt aandacht besteed aan het voorbereiden van spreekbeurten, nieuwskring en boekbesprekingen.
 • In de klas wordt de datum waarop het gepresenteerd moet worden afgesproken.
Parallelgroepen:
 • Leerkrachten van parallelgroepen stemmen de op te geven huiswerktaken met elkaar af.
Wat gebeurt er als het huiswerk niet wordt ingeleverd;
 • Zonder geldige reden maakt de leerling het huiswerk alsnog plus een extra taak.
 • Als het vergeten vaak voorkomt gaat de leerkracht in gesprek met de leerling en zijn ouders.
Tips voor leerlingen bij het maken en leren van het huiswerk.
 • Leer het minst leuke werk het eerst.
 • Maak je huiswerk iedere dag op een vast tijdstip.
 • Gebruik je agenda om te plannen (groep 7 en 8)
 • Maak je huiswerk op de dag dat je het krijgt. Herhaal het leerwerk een aantal keren in de week, dan kun je het makkelijker onthouden.
 • Werk niet langer dan 1 uur.
 • Een goed humeur werkt beter.
 • Ruim je bureau op.
 • Zorg ervoor dat je niet alles op het laatste moment maakt.

Informatie voor nieuwe ouders

Wilt u extra informatie? Klik op onderstaande links voor meer informatie over hoe u uw kind bij onze school kunt aanmelden.
Daarnaast kunt u als bestaande ouder direct naar het ouderportaal.
We hebben ook de schoolgids ter beschikking.