Basisschool Wilakkers

Vertrouwenspersonen SKPO

Nieuwe externe vertrouwenspersoon SKPO

Beste ouders,
Vanaf 1 april 2024 werken we bij SKPO met twee externe vertrouwenspersonen van De Vertrouwenskamer: Eveline Voncken-Evertz en Kim Baesjou. Vertrouwenspersonen kunnen met je sparren en je adviseren of begeleiden op twee gebieden, namelijk omgangsvormen en integriteitskwesties. Je kunt hen benaderen in het kader van de klachtenregelingen die SKPO hanteert voor medewerkers en voor ouders. Ook kunnen ze ondersteunen in het kader van de Meldregeling misstanden en inbreuken. Deze regelingen en ook de Integriteitscode van SKPO vind je op de website skpo.nl/over-skpo.
Hoe het werkt als je contact opneemt met De Vertrouwenskamer lees je in de introductiefolder en op de website met uitlegfilmpje: devertrouwenskamer.nl.

Informatie voor nieuwe ouders

Wilt u extra informatie? Klik op onderstaande links voor meer informatie over hoe u uw kind bij onze school kunt aanmelden.
Daarnaast kunt u als bestaande ouder direct naar het ouderportaal.
We hebben ook de schoolgids ter beschikking.