Missie en visie van de school
 

Missie:
Wij zijn een school waar binnen duidelijke structuren ruimte is voor individualiteit, waar kinderen op basis van Christelijke beginselen integraal  voorbereid worden op de maatschappij.
 
Visie:
Wij verwezenlijken deze missie door het creëren van een gestructureerde, respectvolle en  ontwikkelingsgerichte aanpak. Dit in een stimulerende omgeving waarin betrokkenheid en welbevinden voorwaardelijk zijn om tot leren te komen. 
 
Kernwoorden binnen ons onderwijs zijn:
  • Eigen verantwoordelijkheid (kind, ouder, leerkracht, school);
  • Maximale uit ieder kind halen (omgaan met verschillen, individuele lat hoog leggen; voor álle actoren);
  • Structuur (rust, ruimte, regelmaat).
 
We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen voor hun totale ontwikkeling, binnen de zone van de naaste ontwikkeling, waarbij we het maximale uit ieder kind willen halen.
 
We geven onderwijs aan groepen kinderen waarbij we uitgaan van de kwaliteiten van ieder kind. Zo komen we tegemoet aan ieders onderwijsbehoeften. Hierbij zijn de mogelijkheden van elk individu en de groep richtinggevend om een zo groot mogelijk resultaat te bereiken, zonder de beperkingen uit het oog verliezen. De uitgangspunten van mediërend leren zetten wij hierbij in als middel.