Basisschool Wilakkers
De Activiteitencommissie (voorheen Ouderraad) organiseert samen met het schoolteam en enthousiaste ouders allerlei activiteiten voor de leerlingen van de school en helpt ook bij de uitvoering hiervan. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld het Kerstfeest, het schoolreisje, de Sinterklaasviering, Pasen, carnaval, de kunstmaand en de sportdag. Ouders en leden van het schoolteam (leerkrachten en directie) werken samen in een commissie aan een geplande activiteit.

Voor inschrijving en meedoen aan de verschillende activiteiten kunt u hier via deze link de Flyer van de Activiteitencommissie vinden.Kort na aanvang van een nieuwe schooljaar ontvangt u een uitnodiging voor de Algemene LedenVergadering (ALV). Tijdens de ALV legt de Activiteitencommissie (het bestuur) verantwoording af op financieel gebied en presenteert het zowel het jaarverslag als de begroting voor het aankomend jaar. Tevens vinden de verkiezingen plaats van bestuursleden.

De vrijwillige ouderbijdrage is afgeschaft. Alle activiteiten die mede door de oudervereniging worden georganiseerd worden door school betaald. De oudervereniging is wel betrokken bij deze activiteiten.
Dit doen we vanuit het oogpunt van kansengelijkheid voor iedereen.


De Activiteitencommissie van de Wilakkers is een formele vereniging (formeel genaamd de Oudervereniging) met een sinds 11 februari 2011 door de notaris vastgelegd verenigingsstatuut, een huishoudelijk reglement en een vermelding bij de Kamer van Koophandel. Voor meer gedetailleerde informatie over ons wordt verwezen naar de Statuten en het huishoudelijk reglement op deze website.

Heeft u ideeën betreffende een van de activiteiten of over iets anders wat de Activiteitencommissie aangaat, mail ze dan (liefst aan het begin van het schooljaar) naar ons!
Ons mailadres is: acdewilakkers@gmail.com

De Activiteitencommissie bestaat uit de volgende ouders:
Sandra, Lenny, Diana, Lotte, Monique en Maaike.

Notulen vergaderingen
Van alle AC-vergaderingen worden notulen gemaakt. Deze zijn beschikbaar in de ouderportaal van de school. Wilt u een keer een vergadering bijwonen? Laat het ons weten via  acdewilakkers@gmail.com  

Informatie voor nieuwe ouders

Wilt u extra informatie? Klik op onderstaande links voor meer informatie over hoe u uw kind bij onze school kunt aanmelden.
Daarnaast kunt u als bestaande ouder direct naar het ouderportaal.
We hebben ook de schoolgids ter beschikking.