Basisschool Wilakkers

Berichtgeving aangaande nieuwe coronamaatregelen

24-11-2021
Beste ouders en verzorgers,

De aangekondigde maatregelen aangaande het tegengaan van het coronavirus hebben ook weer de nodige consequenties voor De Wilakkers.
We vinden het zeer spijtig maar we proberen ervoor te zorgen dat de school zoveel mogelijk blijft doorgaan voor de kinderen.
De maatregelen zoals beschreven gaan ook per direct in.

We hopen op uw begrip en medewerking.
Eindhoven 24-11-2021Beste ouders en verzorgers,


Jullie hebben allemaal al gehoord of gelezen dat de maatregelen rondom corona aangescherpt worden.
We vinden het echt heel erg vervelend dat dit weer zulke consequenties heeft, maar we proberen er het beste van te maken.

Uitgangspunt is zoveel mogelijk de reguliere lessen door laten gaan.
Onderstaande gaat ook per direct in!

Hieronder een aantal zaken die van belang zijn:
 • 1,5 meter wordt weer de standaard op onze school, uitzondering zijn natuurlijk de kinderen
 • Alle vieringen moeten zoveel mogelijk in de klas of met de groep alleen gedaan worden.
  We zullen dit wel ook met de commissies Sint en Kerst afstemmen en daarbij kijken wat er wel mogelijk is. U krijgt hiervan berichten namens de commissies.
 • Het brengen en halen wordt weer zoals de situatie eerder was. Voor de jongste kinderen (groep 1-2) betekent dit dat ze weer vanuit het grote speelplein bij het poortje naar binnen gaan en van daaruit doorlopen naar de leerkracht van hun groep. Deze staat op het plein te wachten op de kinderen. De groepen 3 en 4 mogen direct door naar binnen lopen. Ouders kunnen dus voor en na schooltijd niet meer het plein op.
 • Oudergesprekken worden online gedaan. Hierbij kan een leerkracht/IB een uitzondering maken in het belang van het kind.
  Voor de gesprekken die voor de groepen 1-2 gepland staan komt er via de leerkrachten een uitnodiging.
 • Externen die toch in de school moeten zijn moeten een mondmasker dragen zolang ze door de school lopen, dit geldt ook voor RT-ers en logopedisten. Eenmaal op de werkplek mag dit af.
Dan nog een aantal generieke maatregelen:
 • Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve testuitslag is ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid vallen. Dat houdt in dat kinderen met neusverkoudheid naar school mogen, behalve als zij klachten krijgen zoals benauwdheid, hoesten en koorts. 
 • Bij een positieve uitslag blijft het kind of leerkracht thuis en dan gelden de standaard quarantaine regels. Meldt dit ook altijd aan de leerkracht van uw kind en de schoolleiding.
Ook de volgende basismaatregelen blijven staan:
 • Regelmatig handen wassen 
 • Binnenruimtes ventileren 
 • Geen handen schudden


  We hopen op uw begrip en medewerking,

  Met hartelijke groet,

  Namens team De Wilakkers,

  Alexander Fransen

Informatie voor nieuwe ouders

Wilt u extra informatie? Klik op onderstaande links voor meer informatie over hoe u uw kind bij onze school kunt aanmelden.
Daarnaast kunt u als bestaande ouder direct naar het ouderportaal.
We hebben ook de schoolgids ter beschikking.