Basisschool Wilakkers

Wegbrengen en ophalen van de leerlingen 7-3-2022

24-02-2022
Gezien de versoepelingen van de laatste tijd hebben we ons ook gebogen over het halen en brengen van de kinderen.
In dit bericht laten we weten hoe we dit, in ieder geval, tot de meivakantie gaan doen.
Eindhoven 23-02-2022Beste ouders en verzorgers,


Gelukkig wordt de situatie rondom de coronamaatregelen weer iets normaler.
Weliswaar merken we nog steeds de nare consequenties, namelijk de besmettingen onder leerlingen en niet onbelangrijk die onder de leerkrachten. Dit laatste is een grote reden tot zorg omdat we zeer veel moeite hebben om de klassen van leerkrachten te voorzien, laat staan de eigen groepsleerkracht.
We hopen dan ook dat dit snel afneemt en ik wil zeggen dat ik trots ben op ons team dat zijn uiterste best doet om de lessen zo normaal mogelijk door te laten gaan en de uitval te beperken.
De consequenties nemen niet weg dat we met betrekking tot het ophalen en wegbrengen de zaken weer onder de aandacht brengen.

Voor de komende periode na de carnavalsvakantie tot aan de meivakantie willen we het als volgt organiseren:
Deze periode gebruiken we om te kijken of het een goede manier is en we zullen dit met het team en medezeggenschapsraad dan ook evalueren en bijstellen indien nodig.
 • -De kleutergroepen (1-2) verzamelen voor schooltijd ‘nog steeds’ tussen 8.25 en 8.30u op het schoolplein en gaan onder begeleiding van de groepsleerkracht naar binnen. U kunt uw kind dan via de poort aan het gemeenteplein achter de sporthal naar het plein laten lopen. Indien het nodig is kunt u altijd even aan de leerkrachten bij de poort vragen of u even iets kunt vragen of mededelen aan de leerkracht van uw kind. Mocht u kinderen in de hogere groepen hebben zitten dan kunt u zelf even inschatten of u dan de poort bij de Adrianusstraat gebruikt.
  -De ouders van de groep KD kunnen om 8.30u ook even naar het raam van de groep om net zoals bij de andere kleutergroepen even te zwaaien indien u wilt.
  -Bij het naar huis gaan worden de kleuters door de leerkrachten naar het plein naast de school achter de sporthal gebracht en daar overgedragen aan de ouders en verzorgers.
  -De verjaardagen van de kleuters mogen weer gevierd worden met de ouders in de klas.
  -Bij de kleutergroepen worden ook na de carnavalsvakantie de kijkochtenden weer ingevoerd, we weten dat dit een goed beeld geeft van uw kind in de groep. Hiervoor krijgt u nog een bericht via de leerkracht.
 • De groepen 3 t/m 5, hiervan kunnen de kinderen via de poort aan de Adrianusstraat om 8.25u naar binnen lopen en zorgen dat ze om 8.30u in de klas zitten. Ze gaan bij het naar huis gaan ook via deze uitgang naar buiten, u kunt uw kind ook opvangen op het schoolplein, maar wel zo veel mogelijk aan de kant van de Adrianusstraat bij het podium. Het plein is open voor ouders 5 minuten voor het einde van de school.
  -Mocht het echt een dringende mededeling betreffen dan kunt u ook altijd even vragen of u mee mag lopen. We vragen wel om dit zoveel mogelijk via het ouderportaal te doen aangezien we de lessen om 8.30u willen laten beginnen.
 • De groepen 6 t/m 8 lopen via de voordeur aan de Piuslaan om 8.25u naar de klas en ook zij zorgen ervoor dat ze om 8.30u in de klas zitten.
  -De groepen 6 t/m 8 komen ook via de voordeur naar buiten als de school uit is.
 • De nooddeur (aan de kant van de gymzaal) wordt niet meer gebruikt voor wegbrengen en halen.
   
We houden dus min of meer vast aan het huidige beleid. Dit doen we omdat op deze manier het binnenkomen rustiger en meer gestructureerd is. De lessen starten sneller en er is meer overzicht en rust in de school. Dit komt het leren ten goede. Ook zien we de zelfstandigheid bij de leerlingen toenemen. Let daarom ook op het tijdig op school zijn en alle tassen e.d. mee te geven!
We zijn aan het bekijken hoe we de oudercontacten kunnen verbeteren en ervoor zorgen dat u goed op de hoogte bent van het welzijn en leren van uw kind op onze school.
Hiervoor voeren we natuurlijk de kennismakingsgesprekken en de oudergesprekken, maar daarnaast hopen we ook dat door het weer door kunnen gaan van verschillende activiteiten dat dit ook sterker wordt.

Zoals eerder aangegeven gebruiken we de periode tot de meivakantie om dit te bekijken en we zullen samen met de ouders uit de medezeggenschapsraad en het team het goed evalueren en bijstellen indien nodig.

We hopen hiermee de continuïteit van het onderwijs en veiligheid van iedereen zoveel mogelijk in goede banen te leiden.

Met dank voor uw medewerking en met hartelijke groet,

Namens het team van basisschool De Wilakkers,

Alexander Fransen
 

Informatie voor nieuwe ouders

Wilt u extra informatie? Klik op onderstaande links voor meer informatie over hoe u uw kind bij onze school kunt aanmelden.
Daarnaast kunt u als bestaande ouder direct naar het ouderportaal.
We hebben ook de schoolgids ter beschikking.